1396-12-23

کدام کودکان به درمان اکسی توسین پاسخ می دهند؟

مطالعات نشان داده است که درمان اکسی توسین در بهبود رفتار اجتماعی برخی از کودکان دارای اتیسم می تواند موثر واقع شود.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم