1397-05-22
نانو ذرات

ویرایش ژنی توسط نانو ذرات ممکن است منجر به درمان اتیسم شود.

  برای نخستین بار دانشمندان با انتقال موفقیت آمیز crisper (نوعی ابزار ویرایش ژن) موجب تغییر رفتار در حیوانات شدند. در این روش یک نانو ذره […]
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم