1398-07-05
سازمان بهزیستی کل کشور

لیست خدمات سازمان بهزیستی به مددجویان

سازمان بهزیستی، به عنوان سازمان متولی امور معلولین در کشور، بر اساس ارزیابی اولیه سطوح عملکردی افراد به ارائه خدمات متنوعی می پردازد.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم