1396-12-20

اسکن MRI دریچه ای رو به درمان و تشخیص اتیسم

fMRI روشی است که با اندازه گیری تغییرات جریان خون درنواحی غشاء مغز می تواند میزان فعالیت نواحی مختلف مغز را مشخص کند.
çanakkale escort konya escort balıkesir escort çorum escort bornova escort beylikdüzü escort bayan diyarbakır escort
کمک به اتیسم